9/9

Μηχανές Γραφείου

+
7,90
Αριθμομηχανή Deli 1239
191348
+
8,95
Αριθμομηχανή Casio MS-8B
184119
+
9,95
Αριθμομηχανή Casio MS-10B
183721
+
11,95
Αριθμομηχανή Casio MS-20B
184120
+
13,70
+
13,70
+
16,95
Επίπεδο Ασφάλειας
Κατασκευαστής
Μέγεθος
Μέγεθος Αποκόμματος
Ταυτόχρονη Κοπή φύλλων
Χωρητικότητα Κάδου
Εύρος Τιμής