9/9

Καταστροφείς Εγγράφων

Επίπεδο Ασφάλειας
Κατασκευαστής
Μέγεθος Αποκόμματος
Ταυτόχρονη Κοπή φύλλων
Χωρητικότητα Κάδου
Εύρος Τιμής