Νέος Τρόπος Αποστολής με BOXNOW - Δωρεάν Μεταφορικά για Αγορές άνω των 49€ έως 4Kg

Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Το πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας KYBOS OFFICE SUPPLIES IKE είναι να παρέχει υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, φιλικότητα στο περιβάλλον και να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, βάσει ενός συστήματος διοίκησης και λειτουργίας που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.  

Η εταιρεία μας ανταποκρίνεται στα προηγούμενα, μέσα από την οργάνωση και λειτουργία της σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος κατά EN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 και στηρίζεται:

 • στην ικανότητα και εξειδίκευση του προσωπικού της
 • στην άρτια εσωτερική δομή και λειτουργία της
 • στη συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού της
 • στη συστηματική αξιολόγηση των συνεργατών και προμηθευτών της
 • στην διαρκή μείωση των χρησιμοποιούμενων πόρων.
 • Στην συνεχή ανακύκλωση υλικών
 • στις αναγκαίες επενδύσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της
 • στην τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις στους τομείς δραστηριότητάς της
 • στη διαρκή παρακολούθηση και ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να:  

 • Τηρεί τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης, των υιοθετούμενων μεθόδων αλλά και γενικά της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
 • Θέτει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους για τις κρίσιμες διεργασίες της, έναντι των οποίων αυτοαξιολογείται και πραγματοποιεί ενέργειες συνεχούς εξέλιξης
 • Τηρεί τα προβλεπόμενα από το σύστημα ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 που έχει εγκαταστήσει.
 • Μειώνει όσο το δυνατόν το ενεργειακό της αλλά και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα
 • Ενεργεί με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας αλλά και της τήρησης των συμφωνιών που συνάπτει. 


Η εταιρεία μας KYBOS OFFICE SUPPLIES IKE δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς την εφαρμογή και τη διατήρηση της Πολιτικής Ποιότητας & Περιβάλλοντος και να συμμορφώνεται στις αρχές της ποιοτικής/περιβαλλοντικής διαχείρισης και της συνεχούς βελτίωσης.

Hot deals