9/9

Ξύλο Μπάλσα

+
0,55
+
0,65
+
0,70
+
0,75
+
0,80
+
0,85
+
0,90
+
0,90
+
0,95
+
1,20
+
1,90
+
2,30
+
2,45
+
3,80
+
3,95
+
5,20
Κατασκευαστής
Εύρος Τιμής